mec. Michał Sikora

Wpisany na listę radców prawnych w 2010 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik projektu "Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej", który ukończył z pozytywnym wynikiem w zakresie prawniczego języka angielskiego i uzyskał certyfikat potwierdzający prawo do występowania przed sądami Unii Europejskiej. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie cywilnym; posiada doświadczenie w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych.