mec. Anna Znachowska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskałam tytuł magistra na dwóch kierunkach: administracja i prawo. W 2018 roku rozpoczęłam aplikację radcowską. Państwowy egzamin zawodowy zdałam z wyróżnieniem, uzyskując tytuł radcy prawnego.

Decyzję o specjalizacji z prawa medycznego podjęłam w trakcie studiów. Rozpoczęłam wówczas pracę, w której miałam okazję zetknąć się z codziennymi problemami pacjentów. Będąc świadkiem ich bezsilności i zagubienia w zetknięciu z machiną służby zdrowia, zdecydowałam o wyborze tej dziedziny prawa. W swojej pracy magisterskiej zajęłam się problematyką związaną z leczeniem psychiatrycznym oraz etycznym i prawnym problemem leczenia bez zgody, a pod koniec studiów dołączyłam do zespołu medycznego kancelarii BFP.

W trakcie mojej pracy dla Kancelarii miałam okazję zapoznać się z wieloma trudnymi sprawami, które uświadomiły mi, jak ogromne konsekwencje dla pacjenta i jego rodziny może mieć błąd w sztuce lekarskiej. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, jak ważne w takich sytuacjach jest profesjonalne wsparcie prawne poszkodowanego. Swoją wiedzę i doświadczenie ciągle poszerzam, aby nieść pomoc prawną tym, którzy jej potrzebują.

Specjalizuję się w sprawach związanych z prawami pacjenta oraz szkodami na osobie, w tym w szczególności z odpowiedzialnością z tytułu błędów medycznych.

Prywatnie jestem miłośniczką kotów, jazdy na rowerze oraz wycieczek górskich.