dr Anna Miśtal–Kluś

Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, gdzie przygotowała pracę doktorską w zakresie umowy ubezpieczenia w prawie polskim i niemieckim.

Specjalizuję się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów i bankowych transakcji skarbowych. Odkąd zostałam radcą prawnym w 2009 r. sala sądowa stała się moim drugim domem - reprezentuję klientów BFP w licznych postępowaniach sądowych, zarówno w procesach gospodarczych, jak i z zakresu odszkodowań za błędy medyczne.

Współpracuję również z klientami z zagranicy, pomagając im w dochodzeniu roszczeń od polskich dłużników, jak również w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce oraz spraw spadkowych z elementem polskim.

Posługuję się językiem angielskim i językiem niemieckim. W kancelarii BFP zarządzam German Desk.