mec. Iwona Świętek-Wołosiuk

Ukończyłam studia prawnicze w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i praktykuje jako radca prawny od 2014 roku.

Do Kancelarii BFP dołączyłam w 2008 roku, gdzie od początku zajmuję się sprawami dotyczącymi uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia (wynikających zwłaszcza z błędów w sztuce lekarskiej). Wybór ścieżki zawodowej w tej właśnie dziedzinie prawa był dla mnie intuicyjny i wynikał z wciąż niegasnącego zainteresowania sferą medyczną.

Ukończyłam projekt „Radcowie Prawni jako reprezentanci klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka” realizowany w ramach współpracy ze specjalistami oddelegowanymi z kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z powodzeniem reprezentowałam klientów w sprawach toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

W swoim wolnym czasie dużo przyjemności sprawia mi gra w badminton.