Dariusz Piotrowski

W 2021 roku ukończyłem summa cum laude studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowując pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego w zakresie zaskarżania uchwał organów właścicielskich w spółkach kapitałowych. W tym samym roku pozytywnie złożyłem egzamin wstępny na aplikację radcowską oraz rozpocząłem studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat angażowałem się w działalność naukową kół i organizacji studenckich, prowadząc dodatkowe zajęcia w Kole Naukowym Prawa Cywilnego UJ oraz pełniąc m.in.

funkcję przewodniczącego Koła Historii Państwa i Prawa TBSP UJ.
Współpracę z kancelarią BFP nawiązałem od razu po zakończeniu studiów, dołączając do działu prawa gospodarczego procesowego w lipcu 2021 roku.

W swojej pracy mam przyjemność zajmować się sprawami z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, upadłościowego, postępowaniami restrukturyzacyjnymi oraz problematyką obsługi korporacyjnej podmiotów instytucjonalnych. Właśnie te ostatnie, z uwagi na zainteresowania naukowe, sprawiają mi największą przyjemność, a ich wysoka różnorodność i skomplikowanie pozwalają na codzienny, nieustanny rozwój – szczególnie pod okiem najwyższej klasy specjalistów.
Swoje zainteresowania skupiam na kwestiach szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w szczególności rozważaniach nad prawem korporacyjnym, prywatnym międzynarodowym, wekslowym i instrumentów finansowych.

Prywatnie jestem zakochanym w XVII- i XVIII-wiecznej muzyce klasycznej melomanem, zainteresowanym filozofią oświeceniową. W wolnym czasie zajmuję się także historią absolutyzmu francuskiego, gotyckiej architektury sakralnej oraz często wracam do rodzinnego, wielkopolskiego Kościana.