Anna Znachowska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2015 r. otrzymałam tytuł magistra na kierunku Administracja, a w 2017 r. tytuł magistra Prawa. W tym samym roku z powodzeniem zdałam egzamin wstępny na aplikację radcowską, którą rozpoczęłam od 2018 roku.

Podejmując studia prawnicze nie planowałam w przyszłości zajmować sie prawem medycznym. Swoją pierwszą praktykę zawodową podjęłam w Prokuraturze oraz udzielałam się w studenckiej poradni prawnej Klubu Jagiellońskiego. Decyzję o specjalizacji z prawa medycznego podjęłam w trakcie studiów, kiedy to rozpoczęłam pracę, w której miałam okazję zetknąć się z codziennymi problemami pacjentów. Będąc świadkiem ich bezsilności i zagubienia w zetknięciu z machiną służby zdrowia, zdecydowałam, aby w przyszłości zostać prawnikiem specjalizującym się w w sprawach związanych z prawami pacjenta oraz szkodami na osobie, w tym w szczególności z odpowiedzialnością z tytułu błędów medycznych. W swojej pracy magisterskiej zajęłam się problematyką związaną z leczeniem psychiatrycznym oraz etycznym i prawnym problemem leczenia bez zgody. Pod koniec studiów dołączyłam do zespołu medycznego w Kancelarii BFP, gdzie mam okazję zdobywać doświadczenie i uczyć się od najlepszych. W trakcie mojej pracy dla Kancelarii miałam okazję zapoznać się z wieloma trudnymi sprawami, które uświadomiły mi, jak ogromne konsekwencje dla pacjenta i jego rodziny może mieć błąd w sztuce lekarskiej. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, jak ważne w takich sytuacjach jest profesjonalne wsparcie prawne poszkodowanego. Swoją wiedzę i doświadczenie ciągle poszerzam, aby nieść pomoc prawną tym, którzy jej potrzebują.

Prywatnie jestem wielką miłośniczką kotów, jazdy na rowerze oraz dobrego jedzenia.