07 marca 2024

100.000 zł zadośćuczynienia za błąd w leczeniu haluksa – wyrok prawomocny!

W dniu 5 marca 2024 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok Sądu II instancji w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie.
O szczegółach informowaliśmy przy okazji wyroku Sądu I instancji – Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 17 marca 2022r.


Na skutek apelacji sprawa była rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, gdzie ostatecznie w całości apelacje obu pozwanych zostały oddalone.

Sąd I instancji przyznał na rzecz naszej Klientki ustawowe odsetki za opóźnienie, które narosły przez okres, w jakim sprawa oczekiwała na rozstrzygnięcie apelacji i aktualnie wynoszą blisko 30.000 zł.

Wyrok jest prawomocny.

Powódkę w procesie reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Karolina Golachowska.

Inne wygrane sprawy