30 listopada 2023

Ponad 2 miliony złotych rekompensaty za śmierć po cesarskim cięciu!

W ostatnich dniach listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok dotyczący wysokości kwot należnych klientom kancelarii BFP za śmierć osoby im najbliższej. Opisywana sprawa dotyczyła zgonu pacjentki na sali porodowej w przeciągu około 2 godzin po wykonaniu zabiegu cesarskiego cięcia, na skutek nierozpoznanego krwotoku wewnętrznego.
W toku postępowania zespołowi kancelarii BFP udało się udowodnić, iż w świetle wiedzy medycznej nieprawdopodobnym jest, by krwotok wewnętrzny w wyniku którego pacjentka utraciła 2 litry krwi przebiegał w sposób całkiem bezobjawowy, a przeoczenie tych objawów stanowiło o braku sprawowania odpowiedniej opieki nad pacjentką w okresie pooperacyjnym. Wykazaliśmy również, że organizacja opieki nadzoru pooperacyjnego była wadliwa i przyczyniła się do śmierci pacjentki.

W przedmiotowej sprawie zapadły wyroki w 2020 r. i 2021 r., które uznawały roszczenia członków rodziny zmarłej za zasadne, nie określając jednocześnie należnej powodom kwoty rekompensaty. Z tego też względu, gdy sprawa wróciła do Sądu Okręgowego to postępowanie toczyło się w przedmiocie ustalenia należnych powodom kwot z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty. Powodami w niniejszej sprawie byli małżonek oraz dzieci zmarłej, a także jej rodzice.

Sąd Okręgowy uznał, że doznana przez powodów krzywda jest wielkich rozmiarów i należna jest im z odpowiednio wysoka kwota zadośćuczynienia. Roszczenia główne zasądzone na rzecz powodów z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania przekraczają łącznie kwotę 1 milion 100 tysięcy zł. Oprócz tego na rzecz dzieci zmarłej zasądzono kwoty comiesięcznej renty wyrównującej potrzeby, które byłyby zaspokojone przez zmarłą matkę – do obecnej chwili łączna kwota rat renty wynosi ponad 355 tys. zł. Dodatkowo Sąd zasądził od wszystkich kwot głównych odsetki za czas trwania procesu, które liczone na chwilę obecną wynoszą ponad 700 tys. zł. Ponadto Sąd zasądził od pozwanego Szpitala na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w wysokości około 94 tys. zł. Dodatkowo pozwany Szpital jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kwoty ponad 100 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powodów w procesie reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch, a także inni członkowie zespołu prawa medycznego kancelarii.

Inne wygrane sprawy