22 listopada 2023

Ugoda sądowa - ponad 900 tys. złotych dla rodziny za śmierć osób bliskich

W dniu 22 listopada 2023 r. Kancelaria BFP zawarła w imieniu swoich klientów ugodę sądową. To kolejny sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej okołoporodowej śmierci matki
i dziecka.
Zdaniem biegłych personel medyczny nie dochował należytej staranności w toku udzielania świadczeń zdrowotnych; nie zrobiono wszystkiego, aby zapobiec śmierci rodzącego się dziecka, a krótko później – śmierci matki. Potwierdziły się stawiane przez kancelarię zarzuty, że odpowiednia diagnostyka i podjęta we właściwym czasie reakcja terapeutyczna mogła zupełnie zmienić przebieg i wynik porodu.

Po negocjacjach zawarliśmy ze szpitalem i z zakładem ubezpieczeń satysfakcjonującą Klientów ugodę, o łącznej wartości ponad 900 tys. złotych. Na wypłacone kwoty składają się roszczenia córki zmarłej kobiety, małoletniej powódki, a także roszczenia męża pacjentki i jej siostry.

Powodów w sprawie cywilnej reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Karolina Kolary.

Inne wygrane sprawy