20 marca 2018

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Czy bliskim zmarłego przysługuje odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta? Czego można się domagać, gdy śmierć osoby bliskiej jest wynikiem wypadku lub błędu medycznego?