03 października 2012

Nowi Aplikanci w Kancelarii BFP! [10.2012]

Z radością informujemy, że trzech prawników kancelarii z powodzeniem zdało egzamin na aplikację radcowską i tym samym uzyskało status aplikantów radcowskich! Serdecznie gratulujemy!

24 sierpnia 2012

XV Doroczna Konferencja PEOPIL [08.2012]

W dniach 13-15 września 2012 r. w Berlinie odbędzie się jubileuszowa, XV Doroczna Konferencja PEOPIL  dotyczącą odpowiedzialności za szkody na zdrowiu, tym razem pod wiele mówiącym tytułem: „PERSONAL INJURY: THE WAY FORWARD IN EUROPE”.

28 maja 2012

Mec. Benedykt Fiutowski został uhonorowany medalem 110-lecia Pałacu Sztuki za zasługi dla Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie [05.2012]

Kancelaria BFP świadczy na rzecz Towarzystwa pomoc prawną pro publico bono, a mec. Fiutowski dodatkowo sprawuje też funkcję członka Zarządu TPSP.

31 marca 2012

Profesjonaliści 2012 – Raport Specjalny Forbesa [03.2012]

Forbes opublikował Raport Specjalny 04/2012: "Profesjonaliści Forbesa 2012". Jak pisze redaktor naczelny: "Laureaci reprezentują zawody zaufania publicznego - i w pełni na takie miano zasługują". Wyróżniono wybranych aktorów, architektów, lekarzy, adwokatów i radców prawnych, a wśród nich także mec. Jolantę Budzowską i mec. Benedykta Fiutowskiego.  Laureaci wybrani zostali w drodze głosowania przedstawicieli każdej z profesji, a uhonorowano tych, którzy najlepiej wykonują pracę, są zaangażowani w życie swojej społeczności i pracują dla dobra wspólnego.

13 stycznia 2012

Udział Mec. Benedykta Fiutowskiego w projekcie badawczym poświęconym zagadnieniu europejskiego prawa zobowiązań [01.2012]

W styczniu 2012 roku Pan Mecenas Benedykt Fiutowski uczestniczył w interesującym projekcie badawczym poświęconym zagadnieniu europejskiego prawa zobowiązań. Projekt miał na celu przeprowadzenie konsultacji z prawnikami aktywnie zaangażowanymi w prowadzenie sporów transgranicznych, a co za tym idzie, uzyskanie ich opinii w przedmiocie opracowania europejskiego prawa kontraktów i zweryfikowania doświadczeń odnośnie potrzeb zharmonizowania przepisów w tym zakresie.

13 grudnia 2011

Udział mec. Jolanty Budzowskiej w akcji "Kobiety prawa" [11 – 12. 2011]

"Kobiety Prawa" to akcja charytatywna zorganizowana po raz pierwszy przez Fundację "Między Niebem a Ziemią". Do sesji zdjęciowej zaproszono zaangażowane w działalność pro publico bono panie, które są jednocześnie radcami prawnymi, wspólniczkami i partnerkami polskich i zagranicznych kancelarii prawnych. Autorką zdjęć jest Paula Rettinger - fotografik i Przewodnicząca Rady Fundacji Między Niebem a Ziemią.

13 grudnia 2011

Jolanta Budzowska została powołana do składu komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w województwie małopolskim [12.2011]

Osoby, które uważają, że w trakcie leczenia w szpitalu lekarze postawili błędną diagnozę, zastosowali niewłaściwy lek, terapię lub popełnili inną omyłkę w trakcie leczenia, w wyniku czego doszło do uszkodzenia ciała lub pogorszenia zdrowia, zakażenia albo śmierci pacjenta, mogą zgłosić się do tej komisji, aby uzyskać odszkodowanie. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości w leczeniu (czyli tzw. zdarzenia medycznego), które miało miejsce po 1 stycznia 2012 roku, Wnioski mogą obejmować wyłącznie leczenie szpitalne.  

13 listopada 2011

Polsko-Niemieckie Forum Prawa Gospodarczego [11.2011]

W dniu 4 listopada 2011 roku w Warszawie odbyło się 2. Polsko-Niemieckie Forum Prawa Gospodarczego, zorganizowane przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników.

13 listopada 2011

Pozwy zbiorowe w Polsce - mec. Jolanta Budzowska [11.2011]

Pojawieniu się w polskim systemie prawnym instytucji pozwów zbiorowych w lipcu 2010 roku towarzyszył duży szum medialny i opinie, że wśród przedsiębiorców będzie można wyróżnić nawet konkretne branże, które ze względu na specyfikę działalności powinny w szczególności zainteresować się nową regulacją np. sektor bankowy, deweloperski czy farmaceutyczny. Praktyka pokazała jednak, że ustawa nie spełnia założeń jej twórców, a problemy z możliwością skorzystania z nowych przepisów rodzą się już na etapie wypełniania przesłanek dopuszczalności skorzystania z dobrodziejstwa ustawy.

13 listopada 2011

Podsumowanie akcji Kobiety Prawa [11.2011]

W październikowym biuletynie zachęcaliśmy Państwa do udziału w aukcjach charytatywnych w ramach akcji Kobiety Prawa. Nasza kancelaria od początku akcji była w nią aktywnie zaangażowana, a mec. Jolanta Budzowska jako jedna z dwunastu kobiet - partnerów renomowanych polskich kancelarii prawnych, wzięła udział w sesji zdjęciowej do kalendarza. Dochód ze sprzedaży kalendarza oraz innych przedmiotów przekazanych na aukcje zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym fundacji Między Niebem a Ziemią, która zorganizowała wernisaże zdjęć i aukcje we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.