13 luty 2010

Projekt badawczy - system rozpoznawania mowy [02.2010]

Dnia 19 lutego 2010 roku 7 prawników z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni wzięło udział w projekcie badawczym z zakresu przetwarzania i rozpoznawania mowy oraz języka naturalnego, prowadzonym przez Laboratorium Zaawansowanych Technologii Języka i Mowy, w ścisłej współpracy z Wolters Kluwers Polska oraz Polską Platformą Bezpieczeństwa Publicznego. Przeprowadzone badania mają służyć budowie i wdrożeniu  w najbliższych dwóch latach systemu rozpoznawania mowy w zakresie dyktowania pism prawniczych, w tym procesowych.

13 stycznia 2010

Dr Anna Miśtal i Karolina Kolary radczyniami prawnymi!

Dr Anna Miśtal w dniu 16 grudnia 2009 roku złożyła ślubowanie radcowskie, tym samym szeregi Kancelarii zostały zasilone o kolejnego doświadczonego radcę prawnego. Pani Mecenas Anna Miśtal współpracuje z nami od ponad trzech lat. Od 2010 roku wzmocni biuro Kancelarii w Warszawie. Nadto, w listopadzie bieżącego roku egzamin radcowski zdała nasza aplikantka radcowska, Pani Mecenas Karolina Kolary, która - już jako radca prawny - będzie kontynuowała dotychczasową praktykę prawniczą w biurze w Krakowie. Gratulujemy!

13 stycznia 2010

Ruszył e-sąd [01.2010]

Elektroniczny nakaz zapłaty wydany przez e-sąd to możliwość szybszego dochodzenia roszczeń za pośrednictwem Internetu.

13 listopada 2009

Wyróżnienie Dziennika Gazety Prawnej [11.2009]

Dnia 27 listopada 2009 roku Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni otrzymała w ogólnopolskim VI Rankingu kancelarii prawnych Dziennika Gazety Prawnej wyróżnienie w kategorii Pro publico bono wśród kancelarii małych (tj. zatrudniających łącznie do 20 prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych).

11 października 2009

VI Ranking kancelarii prawnych Dziennika Gazety Prawnej [10.2009]

Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni zajęła 7. miejsce w ogólnopolskim VI Rankingu kancelarii prawnych Dziennika Gazety Prawnej wśród kancelarii małych (tj. zatrudniających łącznie do 20 prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych). Jest to znaczący sukces z uwagi na kryteria rankingu, jak również jego ogólnokrajowy zasięg.

11 czerwca 2009

PEOPIL [06.2009]

Mecenas Jolanta Budzowska wzięła udział w dorocznej konferencji PEOPIL, która odbyła się na Malcie w dniach 4 - 6 czerwca 2009 roku. Przedmiotem konferencji były między innymi wykłady dotyczące: prowadzenia transgranicznych spraw związanych z wypadkami drogowymi i hotelowymi, szkód - kalkulacji przyszłych krzywd i wydatków (ostatnie osiągnięcia w Europie), bieżących zagadnień technicznych i prawnych związanych z ujawnianiem komputerowo wygenerowanych dokumentów i danych podczas postępowania sądowego.

11 maja 2009

Eurojuris International [05.2009]

Mecenas Benedykt Fiutowski wziął udział w kongresie Eurojuris International, który odbył się w dniach 7 - 10 maja 2009 roku w Düsseldorfie.

11 maja 2009

PEOPIL [05.2009]

Od maja 2009 roku mecenas Jolanta Budzowska jest członkiem Zarządu organizacji PEOPIL - paneuropejskiej organizacji prawników zajmujących się szkodami na osobie.

20 luty 1998

Udział mec. Jolanty Budzowskiej w konferencji PEOPIL w Amsterdamie

Mecenas Jolanta Budzowska w dniach 14-15 października 2011 roku uczestniczyła w kolejnej konferencji, zorganizowanej w Amsterdamie przez europejską organizację prawników PEOPIL , której tematem były tzw. szkody prenatalne.