Karol Dygdoń

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2019 roku oraz studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2020 roku. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, zostałem wpisany na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w styczniu 2020 roku.
Z kancelarią Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie prawni związany jestem od 2019 roku, gdzie w ramach zespołu gospodarczego zajmuję się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym prawem cywilnym materialnym i procesowym, prawem korporacyjnym, jak również postępowaniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W swojej pracy cenię brak powtarzalności oraz poczucie ciągłego rozwoju – ze względu na rozległość systemu prawnego, praca prawnika wymaga nieustannego podnoszenia swoich umiejętności oraz wypracowywania nowych schematów.
Prywatnie wielki miłośnik kinematografii. Inspiruje mnie kino. Mam filmy, do których lubię wracać – w szczególności do twórczości Terrence’a Malicka, reżysera należącego do nurtu amerykańskiej nowej fali, twórcy takich obrazów jak „Cienka czerwona linia” oraz „Drzewo życia”.